Movie Information:

Release Date: 25 Feb 2021

Duration: 186 mins

Studio: Prestige

Cast: Moe Hazuki, Haru Kawamura, Saya Matsui, Shizuku Takahashi