Movie Information:

Release Date: 17 Jul 2021

Duration:150 mins

Director:Comet Akai

Studio: Chijo Heaven

Cast: Honoka Tsujii, Rei Kuruki, Yumika Saeki