Movie information:

Release Date: 20 Aug 2021

Duration:150 mins

Director:Nao Masaki

Studio: Chijo Heaven

Cast: Yumika Saeki Honoka Tsuji