Movie Information:

Release Date: 03 Sep 2021

Duration:160 mins

Director:Trendy Yamaguchi

Studio: Moodyz

Cast: Yuria Yoshine, Nanami Matsumoto

nanami matsumoto
yoshine yuria