Movie Infoemation:

Release Date: 24 Sep 2021

Duration:150 mins

Director:Mamezawa Mametaro

Studio:  Chijo Heaven

Cast: Ai Sayama, Yuria Yoshine

sayama ai
yoshine yuria