Movie Information:

Release Date: 24 Sep 2021

Duration:140 mins

Director:Rokusaburo Mishima

Studio: Madonna

Cast: Yumi Kazama, Ai Kano

ai kano
kazama yumi