Movie information:

Release Date: 22 Oct 2021

Duration:170 mins

Director:Kogoro Kaneda

Studio: Chijo Heaven

Cast: Yui Hatano Hibiki Otsuki

hibiki otsuki