Movie Information:

Release Date: 22 Oct 2021

Duration:160 mins

Director:Mamezawa Mametaro

Studio: Hon Naka

Cast: Satsuki Ena

satsuki ena