Movie information:

Release Date: 05 Nov 2021

Duration:120 mins

Director:Rokusaburo Mishima

Studio: Das

Cast: Yu Shinoda Yuria Hakaze

yu shinoda