Movie Information:

Release Date: 15 Oct 2021

Duration:150 mins

Director:Kyosei

Studio: Premium

Cast: Yui Hatano, himari kinoshita, Kano Kashii