Movie information:

Release Date: 12 Nov 2021

Duration:120 mins

Director:Inugami Ryo

Studio: Tameike Goro

Cast: Wan Horikita Luna Tsukino